Tjänster

Energieffektiva byggnader med bra inomhusklimat.

Ingenjörer i blåställ som skapar värde!

Vi erbjuder detta under byggnadens alla skeden. Projektering – Uppföljning – Förvaltning.
Vi skapar värde genom att erbjuda förbättrat inomhusklimat, lägre energianvändning och förbättrad driftsäkerhet.

Nyproduktion
och ROT

 • Bas-P / Bas-U
 • Belastningsberoende
  provning
 • CAD-samordning
 • CE-märkning
 • Energibalansberäkning
 • Energisamordning
 • Entreprenadbesiktning »
 • Entreprenadkalkylering
 • Funktionsprovning
 • Förstudie
 • Granskning
 • Installationssamordning
 • Klimatberäkning
 • Kontroll
 • LCC-kalkyler
 • Projektering VVS
 • Projektledning
 • RAM-handling
 • Utredning

Teknisk förvaltning

Energi-
tjänster

 • Driftoptimering
 • Driftsupport
 • Driftuppföljning
 • Driftövervakning
 • Energianalys
 • Energikartläggning
 • Energiutredning
 • EVU-Balansering »
 • EVU-Inventering »
 • Injustering ventilation
 • Injustering vätskeburna
  system

Value Added Services

Value_Added_Services

”För dig som har ett specifikt behov och vet vad du behöver. Alla våra tjänster kan beställas separat.”


Bring Buildning to Life

Bring_Building_to_Life

”För dig som vill ha en energieffektiv fastighet från dag ett – vi är din partner som ansvarar för helheten av alla VVS-tekniska system.”

√  Text
√  Text
√  Projektledning och granskning
√  Förstudie och projektering
√  Driftsättning och optimering
√  Kontroll och besiktning
√  Uppföljning och validering

Release and Secure
Building Performance

Release_Secure_Building_Performance

”För den framsynte fastighetsägaren med grön agenda – vi är din partner som hjälper dig att modernisera och utveckla din fastighet.”

√  Text
√  Text
√  Inventering
√  Åtgärdsförslag
√  Optimering
√  Modernisering
√  Uppföljning
√  Förvaltning