Tjänster

Energieffektiva byggnader med bra inomhusklimat.

Ingenjörer i blåställ som skapar värde!

Vi erbjuder detta under byggnadens alla skeden. Projektering – Uppföljning – Förvaltning.
Vi skapar värde genom att erbjuda förbättrat inomhusklimat, lägre energianvändning och förbättrad driftsäkerhet.

VVS-konsulttjänster
 • Bas-P / Bas-U
 • Energibalansberäkning
 • Entreprenadbesiktning
 • Funktionsprovning
 • Förstudie
 • Granskning
 • Klimatberäkning
 • Kontroll
 • LCC-kalkyler
 • Projektledning
 • RAM-handling VVS
 • Utredning

 

Teknisk förvaltning
 • Driftavtal
 • Driftsupport
 • Driftuppföljning
 • Driftövervakning
 • OVK – Obligatorisk
  Ventilationskontroll
 • UCK – Undercentralskontroll
 • Underhållsplan
 • Utbildning
 • Temperaturloggning
 • Termografering

 

Energitjänster
 • Drift- och energioptimering
 • Energianalys
 • Energideklaration
 • Energikartläggning
 • Energiutredning
 • EVU-Inventering
 • Mätvärdesinsamling – iELS
Injustering och Driftsättning
 • CE-märkning
 • DU-instruktioner
 • EVU-Balansering
 • Injustering ventilation
 • Injustering vätskeburna system
 • Märkning VVS-anläggning

Energieffektiv driftsättning av byggnader

Bring Buildning to Life

Bring_Building_to_Life

”För dig som vill ha en energieffektiv fastighet från dag ett – vi är din partner som ansvarar för helheten av alla VVS-tekniska system.”

 

 

√  Granskning av gjord konstruktion och dimensionering.
√  Kontroll på plats att det som blev ritat också blev installerat.
√  Injustering och driftsättning säkerställer att systemen blir intrimmade och tredjepartsgranskade.
√  Provningar och valideringar säkerställer att allt fungerar som det är tänkt och kompletterar övrig egenkontroll.
√  Utbildning av förvaltningens driftspersonal.
√  Energi- och mediauppföljning under garantitiden.


Energieffektiv renovering av byggnader

Release and Secure Building Performance

Release_Secure_Building_Performance

”För den framsynte fastighetsägaren med grön agenda – vi är din partner som hjälper dig att modernisera och utveckla din fastighet.”

 

 

√  Analys av nuläget för energianvändning och teknisk status.
√  Förslag på åtgärder (energiinventering med investeringskalkyl för föreslagna åtgärder).
√  Kravställning och upphandling av de åtgärder kunden valt.
√  Projektledning, bevakar att kunden får det som är beställt under byggtiden.
√  Injustering och driftsättning, ger en tredjepartsgranskning av genomförda åtgärder blev rätt utförda.
√  Andra typer av provningar och valideringar säkerställer att allt fungerar som det är tänkt och kompletterar övrig  egenkontroll.
√  Utbildning av förvaltningens driftspersonal.
√  Energi- och mediauppföljning under garantitiden.