Sonny Nilsson – IMI EVU Lund

Vi har fått förstärkning på vårt kontor i Lund med Sonny Nilsson. Han har erfarenhet av både teoretiskt arbete med energiberäkningar och praktiskt arbete med energi- och miljöinventeringar.

”Jag har en bakgrund inom fysik. Därtill har jag yrkesutbildningen Energispecialist Byggnader. Jag har tidigare arbetat på konsultföretag där mitt fokus var energianvändning vid främst nyproduktion. Jag har också arbetat med certifieringssystem inom miljö samt miljöinventeringar av byggnader inför rivning och ombyggnad. Jag kommer att arbeta mycket med energiberäkningar, energiutredningar, energikartläggningar samt med IMI EVUs ISO Certifierade Energiledningssystem iELS.

Kontakta gärna Sonny Nilsson om du vill veta mer om hur han kan hjälpa dig!