Ojämn temperatur i en fastighet

termometer_small

Ojämn temperatur i en fastighet är ett vanligt problem. Ett första steg mot en lösning på detta problem är att genomföra en loggning.

En loggning innebär att man placerar ut temperatur-loggrar i ett antal lägenheter. Dessa loggrar registrerar rumstemperaturen i lägenheterna och skickar de registrerade värdena till en central server. Loggningen är ett bra sätt att ta reda på om fastigheten har ojämn temperatur vilket är ett vanligt problem. I rapporten från oss står ”svart på vitt” vilken temperatur det varit i lägenheten under perioden med loggning och på detta sätt kan man avgöra om det är obalans i hela fastigheten eller om det bara rör sig om enstaka lägenheter.