Företagsdag och konferens 

Idag träffas vi hela företaget på Wallåkra Stenkärlsfabrik för konferens och gemensam information!