Ekonomiskt stöd – bidrag för energikartläggning

Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Vill ditt företag (eller bostadsrättsförening och ideella förening) arbeta mer effektivt med er energianvändning och minska kostnaderna för energi? En energikartläggning är då första steget och ditt företag kan nu få ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för att genomföra den. Vi hjälper till med allt från ansökan till färdig energikartläggning.

Efter genomförd kartläggning kan företaget ansöka om ytterligare stöd för projektering av föreslagna åtgärder, för utökad mätning av energiförbrukningar och för teknikutveckling.

Vill du veta mer om energikartläggning och hur du söker stöder från Energimyndigheten – hör av dig till oss så berättar vi mer!

Kontakt »

Energikartläggning