Christer Brannefalk – IMI EVU Lund

Christer Brannefalk har börjat på vårt kontor i Lund och har lång erfarenhet inom VVS-branschen.

”Jag är utbildad i styr- och reglertekniker och har arbetat som servicetekniker, säljare och regionchef. 1986 var jag med och startade upp BEMT Tryckluftservice AB med ansvar för utveckling av företaget, personal och service. 1994 startade jag upp och drev företaget MBC Tryckluftservice AB. Jag är utbildade OVK-besiktningsman. Jag kommer att arbeta nära våra kunder med projekt inom ventilation, OVK, injustering och åtgärder.”